Müdür

 

Doç. Dr. Tanju TEKER

ÖZGEÇMİŞ

 Tel: 0 416 223 21 27-28 / 3600

E-Mail: tteker@adiyaman.edu.tr

Sevgili Öğrenciler;

 

Teknolojik gelişmelerin toplumların; ekonomik, politik ve kültürel yapılarında açtığı hızlı, sürekli ve çok yönlü değişme süreci, gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun hemen her ülkede toplum yaşamını derinden etkilemektedir. Bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmeler, nitelikli insan gücüne olan gereksinimi de artıran oranda beraberinde getirmektedir. Sanayileşme, kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple, ülkemizde hizmet ve üretim alanlarında teknolojik gelişmelere uyumlu, mesleki ve teknik bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağına ihtiyaç artmaktadır. Mesleki ve teknik öğretim; kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve ülkenin rekabet gücünün yükseltilmesi yönünden kritik öneme sahiptir.

Teknik  Bilimler, Meslek Yüksek Okulumuzun temel hedefi; bu ihtiyacı karşılamak için, çağdaş teknoloji metotlarını bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan, özgüvenleri çok yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, etik değerlere bağlı, bilgili, bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, sorumluluğu üstlenen, sürdüren ve bunun mutluluğunu yaşayan vasıflı gençler olarak yetiştirip, çalışma hayatının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmektir.

Sizlere bu nitelikleri kazandırmak amacıyla seçkin bir akademik öğretim kadrosu ile hizmet sunulmaktadır. Okulumuz, modern derslikleri, geniş sosyal yaşam alanları, yüksek donanımlı modern bilgisayar laboratuvarı, sektörel deneyimleri güçlü öğretim kadrosuyla rahat ve konforlu bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş hayatının getireceği yoğun rekabet ortamında başarılı olmayı isteyen öğrencilerimize çok çalışmalarını tavsiye eder, Adıyaman Üniversitesi mezunu olmanın hayatlarında oluşturacağı farkla  sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.